Priming: Preparing the surface before you start painting. This can both be to help the paint stick to the surface, but mostly cosplayers do it to even out and get a smoothe surface to paint on.

Priming: Å forberede overflaten før du begynner å male. Dette kan både være for å hjelpe malingen til å sitte på overflaten, men oftest gjør cosplayere det for å få en jevnere og glattere overflate å male på.

At the question “Do I really need to prime worbla?”, the answer should always be a deafening “Yes!” Because if nothing else – almost everything you are going to make out of worbla is going to have a different texture than the grainy surface of your worbla. Most people use worbla on items that are metal or plastic (weapons, armor, props). So you need to do something to get it smooth so that it won’t look like worbla any more, but like the thing you want it to look like.

På spørsmålet “Må jeg virkelig prime worbla?” så bør svaret alltid være et klokkeklart “Ja!”. Om ikke annet, så vil nesten alt det du lager ut av worbla ha en annen overflate / tekstur enn den kornete overflaten som worbla har. Folk flest bruker worbla når de skal lage ting som er laget av metall eller plastikk (våpen, rustninger eller rekvisitter). Derfor må du gjøre noe for å få en glatt overflate slik at det ikke lenger ser ut som worbla, men som det du prøver å lage.

Here is a list of products you can use for priming worbla / Her er en liste over produkter du kan bruke for å prime worbla:

  • Wood glue / Trelim
  • Gesso
  • Super heavy gesso / Ekstra tykk gesso
  • Wood filler / Tresparkel
  • Filler spray / Spray- eller Bilsparkel

Now I have spent quite some time on a tutorial video where I demonstrate the use as well as the pros and cons of these different products, so if you want the summary you should go and watch it. Link below.

Jeg har brukt ganske mye tid på å lage en video som demonstrerer bruken av samt fordelene og ulempene med de ulike produktene, så hvis du vil ha oppsummeringen kan du gå og se på den. Liken er like nedenfor.

Video tutorial on this topic: Fandomily cosplay workshop stream aired 26.09.15: Priming worbla

Advertisements