Norsk oversettelse nederst på siden.

Queen shoulder

So this going to be a review of Black Worbla, or Worbla’s finest Black Art as they named it. Although many have done reviews of it, I haven’t seen anyone do a comparison with normal worbla, which of many people who have worked with worbla are going to want to know.

 • It is softer than normal worbla, so it is a lot easier to cut. If you are going to cut a lot of worbla – this matters!
 • The surface is a lot smoother so it requires less priming than regular worbla. This is also a huge advantage!
 • However; having a smoother surface means that if you need to use a needle to get air bubbles out then the tiny hole it leaves is going to show a lot more than with regular worbla.
 • There is not a big difference between the two sides of the black worbla, whereas with normal worbla you have two different sides where one is both more smooth and has better gluing properties.
 • The fact that it is black means you don’t have to worry about coloring the inside or backside on most armor pieces. Black is a more practical color than the brown dough color of regular worbla. For some cosplayers this may matter 😉
 • It does not get as stiff/hard as regular worbla in room temperature. This could mean that it is not as durable as normal worbla (time will tell). However it will be able to be bent a lot more without cracking in the finished product.
 • Needs a higher temperature than normal worbla to really stick to itself, but not as warm as with transparent worbla. This means that:
  • If you do not heat it up enough then it won’t stick well to any other thermoplastics including itself.
  • If you are experienced with normal worbla you may be surprised to burn your fingers a couple of times before you get used to the difference.
  • It also cools faster so you may have to reheat it more often while working on it than regular worbla.
  • Some of my experimentation so far indicates that it may actually “cook” the foam if you are working with a worbla sandwhich. The surface gets really warm, and the inside where the foam lies, probably gets even warmer. This can cause the foam to shrink on the inside, especially if you are using a very porous foam.
 • Is a lot more flexible than normal worbla, which is means it:
  • Handles a lot more stretching without the surface getting rough. This is a big issue with normal worbla.
  • Unrolls a lot easier, whereas normal worbla stays in place when it has been rolled into a tube for storage.
  • Doesn’t tear as easily as normal worbla while you’re shaping and applying it.
 • Since it is black, it is harder to draw on the surface to mark where you are going to cut. I advice you to use a red pen and/or marker. You’ll need good lighting to see it though.
 • It doesn’t stay in place as well as normal worbla although this is only a concern if you are making big pieces. It wants to go back to its original shape as long as it is warm. This is no big issue, just make sure to hold it in place until it has cooled, and since it cools a bit faster than the regular worbla, this does not have to be a long time.

In summary:

I am all in all happily surprised by the Black Worbla. It does take a bit getting used to, however it opens up a lot of new possibilities. The best things about it is the surface and how the surface stays smooth even when you’re stretching it. The main challenge is that it needs a bit  more heat to function optimally. Although I don’t completely trust how much the material can take yet, I am most definitely going to use it in combination with regular worbla from now on. I can highly recommend that you try this material for yourself, especially if you have already tried working with regular worbla.

20151105_031601

Dette blir en anmeldelse av den nye Black Worbla, eller Worbla’s finest Black Art som de har valgt å navngi produktet. Selv om flere cosplayere alt har laget anmeldelser og videosnutter av denne, så har jeg ikke sett noen gjøre en full sammenlikning av Black Worbla og vanlig worbla, noe jeg tror mange som benytter seg av worbla kan tenke seg.

 • Den er mykere enn vanlig worbla hvilket gjør det mye enklere å klippe i. Hvis du skal klippe ut mye worbla så er dette et kjempepluss!
 • Overflaten er mye glattere slik at den behøver mindre priming enn vanlig worbla. Dette er også en stor fordel.
 • Men samtidig så betyr en glattere overglate at hvis du behøver å bruke en nål for å fjerne luftbobler så vil hullet nåla etterlater seg være mye mer synlig enn med vanlig worbla.
 • Det er ikke en stor forskjell mellom de to sidene av svart worbla. Vanlig worbla derimot, har to ulike sider hvor en er glattere og har bedre limeegenskaper enn den andre.
 • Det faktum at worblaen er svart gjør at du ikke trenger å bruke tid på å farge innsiden eller baksiden av rustningdelene. Svart er en mye mer praktisk farge enn den brune pepperkakedeigfargen til vanlig worbla. For noen cosplayere betyr det en del 😉
 • Den blir ikke like stiv og hard som vanlig worbla i romtemperatur. Dette kan innebære at den ikke tåler fullt så mye som vanlig worbla (men dette vil tiden vise). Men det betyr også at du kan bøye en god del mer på det ferdige produktet uten at den sprekker opp i skjøtene. 
 • Svart worbla trenger en høyere temperatur enn vanlig worbla for å klistre seg godt til seg selv, men ikke like høy temperatur som med gjennomsiktig worbla (TranspaArt). Dette innebærer blant annet at:
  • Hvis du ikke varmer den opp tilstrekkelig vil den ikke klistre seg godt til noen termoplastikk, inkludert seg selv.
  • Hvis du har jobbet en del med vanlig worbla så kan det være at du brenner fingrene dine en del ganger i starten inntil du har vendt deg til forskjellen. Den blir fort mye varmere.
  • Den kjøler seg også fortere så du blir kanskje nødt til å varme opp på nytt flere ganger mens du jobber med den sammenliknet med vanlig worbla.
  • Noe av min eksperimentering så langt indikerer at den faktisk kan “koke” EVA-gummien på innsiden hvis du jobber med en worbla sandwhich. Overflaten blir veldig varm, og innsiden hvor gummien ligger blir trolig enda varmere. Dette kan føre til at gummien krymper eller bøyer seg, spesielt om det du bruker er en veldig porøs form for skum.
 • Svart worbla er mye mer fleksibel, noe som innebærer at:
  • Den takler å strekkes mye mer uten at overflaten blir ruglete. Dette er et problem med vanlig worbla, som blir svært ujevn ved strekking.
  • Flaket ruller seg ut mye lettere etter at den har blitt rullet sammen for lagring.
  • Den ryker ikke like lett som vanlig worbla mens du former og jobber med den.
 • Siden den er svart, er det vanskeligere å tegne på overflaten der du skal klippe. Jeg anbefaler at du bruker en rød penn eller tusj. Du trenger godt lys for å se merkene.
 • Svart worbla holder seg ikke like godt på plass som normal worbla selv om dette bare er en problemstilling når du lager større deler. Den vil gjerne tilbake til sin opprinnelige form så lenge den er varm, i større grad enn ved vanlig worbla. Dette er ikke noe stort problem, bare sørg for å holde det på plass helt til det har kjølt seg ned, og ettersom den kjøler seg fortere også, så tar det ikke lang tid.

Oppsummering:

Jeg er gledelig overrasket over Black Worbla. Det tar litt tid å bli vandt med, men det åpner en rekke nye muligheter. Det beste med produktet er overflaten og at den holder seg glatt selv når du strekker den. Den største utfordringen er at den trenger litt høyere temperatur for å fungere maksimalt. Selv om jeg ikke føler meg fullstendig sikker på hvor mye materialet tåler ennå, så er det soleklart at jeg skal benytte dette i kombinasjon med vanlig worbla i tiden framover. Jeg kan på det varmeste anbefale dere å prøve materialet selv, spesielt om du alt har prøvd det på vanlig worbla.

 

Advertisements