Putting the PLAY in cosPLAY

In this article I will sum up some (not all) important considerations about what makes a good performance when you’re performing in a cosplay competition. When I first started out cosplaying I was so bad on stage during cosplay competitions that my stomach still turns when I think back on it. I was clearly uncomfortable on stage and I had no plan or preparation. After my second embarrassing attempt however, I decided that this had to change. I wanted to invest everything in making excellent shows from that day on. This is what I learned.

På denne siden har jeg oppsummert noen (ikke alle) sentrale punkter om hva som utgjør grunnlaget for en bra forestilling i cosplaykonkurranser. Da jeg først begynte å cosplaye var jeg så dårlig på scenen under cosplaykonkurranser at jeg fremdeles blir illemående bare jeg tenker på det. Jeg var synlig ukomfortabel på scenen og hadde verken en plan eller forberedt meg skikkelig. Etter mitt andre flaue forsøk bestemte jeg meg for at dette måtte endre seg. Jeg ville virkelig satse og bli god på show-delen av konkurransen. Dette er hva jeg lærte.

11813481_1604033683195171_4663840058109520388_nPhotos by Mikael Hakali from JC’s performance at the Nordic Cosplay Championship 2015

English:

– Remember that even if the performance is supposed to be fun for you, it’s ultimately the audience that is supposed to be entertained by it. This will probably also be the judges’ focus.

– Consider that the audience will probably not know neither your character of the game/series/movie it comes from. Don’t expect that they know the character’s background. If your performance demands that the audience has such a knowledge then you need to present this in the beginning to make sure the audience can follow what’s happening. Or you should instead choose a different performance that doesn’t demand such prior knowledge.

– Your goal should be to make the audience feel something. It doesn’t matter if you make them laugh, jump in their seats, cry or give them goosebumps. They want you to give them 11822764_1604033783195161_3930963346675619467_nsomething! Don’t leave the stage before they’ve experienced some kind of emotion or reaction.

– Don’t just wear your costume. Wear your CHARACTER! In other words, put on your character’s personality, reactions and actions.

– Ask the organizers what kind of equipment is available at the competition. Are there only hand held microphones? Then you need to take that into account while planning your performance. Is there a possibility to play sounds and music? How about video? Is there a big screen behind the scene? If there is equipment for it – use it! When using both sound and video, your performance can make a bigger impression on the audience. It gives you the possibility to “act against” another character or environments on screen.

– Be careful using humor that only people who know the character and it’s world will get. It will hit the spot with those people, but the rest of the audience will feel left out. And that is not leaving a good impression.

11143456_1604033849861821_5106073922239329871_n– If in doubt ask someone else. It could be wise to ask someone who doesn’t know the character or the character’s background.

– Practice! Don’t just improvise. The best performances are almost always the result of a lot of practice. There is a huge difference between going through it in your mind and actually acting it out. If your timing is great – it will show!

If you want to see some examples of really great cosplay shows, then you should watch the stream from the NCC 2015 which you can find here. There you will find some really great shows using equipment, themes and assistants in different ways.

Norsk:

– Husk at selv om fremføringen skal være artig for deg å fremføre, så er det til syvende og sist publikum du skal fremføre for. Dette er også fokuset som dommerne sannsynligvis kommer til å ha.

– Ta utgangspunkt i at publikum ikke kjenner verken til karakteren din eller det spillet/serien/filmen som den kommer fra. Ikke forvent at de kjenner til bakgrunnen for karakteren. Dersom fremføringen din forutsetter en slik kunnskap må du flette det inn i begynnelsen slik at de henger med. Eller velge en annen fremføring som ikke krever like mye forhåndskunnskap hos publikum.

– Målet ditt burde være å få publikum til å føle noe. Det spiller ingen rolle om du får dem til å le, hoppe i setene, gråte eller gi dem gåsehud. De vil at du skal gi dem noe! Ikke forlat scenen før de har opplevd en form for følelse eller reaksjon de kan sitte igjen med.

– Ikke bare kle deg i kostymet. Kle deg i KARAKTEREN! Med andre ord – ta på deg karakterens personlighet, reaksjoner og handlinger.

– Forhør deg med arrangørene hva som finnes av utstyr. Finnes det mygg eller må du bruke håndholdt mikrofon? I så fall må du ta det med i beregningen når du utformer fremføringen. Finnes det lydavspilling? Finnes det videoavspillingsmuligheter? Er det storskjerm/lerret bak scenen? Hvis det finnes utstyr til det – så sats på å bruke det! Bruk av både lyd og bilde kan det gjøre at fremføringen gjør mer inntrykk på publikum. Det åpner for en hel del muligheter, slik som å “spille” mot karakterer eller hendelser på film for eksempel.

– Vær forsiktig med intern humor. For de som kjenner karakteren og verdenen som karakteren kommer fra så kan det slå riktig godt an, men for alle de andre så vil det oppleves som at de blir holdt utenfor. Og det etterlater dem ikke med et godt inntrykk.

– Hvis i tvil, spør noen andre. Det kan være lurt å spørre noen som ikke kjenner karakteren og karakterens bakgrunn hva de synes.

– ØV! Ikke ta det på sparket! De beste fremføringene er som regel veldig godt innøvd. Det er stor forskjell på å gjennomføre noe i hodet og å gjennomføre det i praksis. Hvis du har god timing, så vil det synes!

Hvis du vil se eksempler på noen riktige bra cosplayshow så anbefaler jeg at du ser på opptaket fra NCC 2015. Der er det mye forskjellig og mange gode måter å bruke ulike tema, effekter og utstyr på. Du kan se sendingen her.

Advertisements